fleche_cote_droit

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

Force majeure
Alle ordrer modtages med forbehold for force majeure. Strejke eller lock-out, skader forvoldt af brand eller vand, maskin- og strømsvigt, nationale eller internationale krigshandlinger, manglende levering af råvarer eller lignende leveringsproblemer berettiger os til at afvise ordren helt eller delvist eller udskyde leveringen.
Pris
Alle oplyste priser er fastsat under forudsætning af, at kostpriser og andre omkostninger forbliver uændrede. Alle ordrer leveres til de priser, der er gældende på leveringsdatoen. 
Tilbud
Alle tilbud gives uforpligtende og med forbehold for prisstigninger og ændrede leveringsmuligheder. Tilbud er gældende i 30 dage medmindre andet er aftalt skriftligt.
Betaling
Fuld betaling skal ske inden 15 dage medmindre anden aftale er indgået skriftligt.
Renter
I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter i henhold til gældende
lovgivning.
Ejerskab
Leverede varer forbliver Lyrecos ejendom indtil fuld betaling er modtaget.
Kvantum
For lagerførte varer, forbeholder vi os ret til at foretage mindre justeringer i overensstemmelse med vores pakkestørrelser. Ikke lagerførte varer leveres kun i mængder svarende til pakkestørrelsen.
Leveringstid
Der betales ikke kompensation for økonomiske tab forbundet med forsinket levering.
Returservice
Katalogvarer kan byttes/returneres indenfor 30 dage efter forudgående aftale med Lyrecos kundeservice. Kreditnota gives kun såfremt varerne returneres i uskadt og uåbnet original indpakning og vedlagt følgeseddel. Emballagen må ikke mærkes eller på anden vis være skadet af kunden.
Øvrige varer tages ikke retur.
Garanti
Garanti i henhold til gældende lovgivning.
Reklamationer
Alle klager skal fremsættes senest 30 dage efter modtagelse af varerne. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med Lyrecos kundeservice og når varerne er forsvarligt emballeret og vedlagt følgeseddel. 
Produktionsordrer
Salgs- og leveringsbetingelser for ordrer på trykt materiale eller andre specialproducerede varer fremsendes ved henvendelse.